Contents tagged with electronica

  • Electronica

    Tags: hardware, electronica

    Elektronica and Hardware

    RE-Applications ontwikkeld kleinschalige hardware met het oog op automatisatie, bij voorkeur in combinatie van een normale PC (kostbesparend). Enig nadeel aan zo een opzet … more